Çevre Politikası

Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal gereklikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak.

Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp ham madde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunması sağlamak.

Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.

Çevresel performansımız sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmek.

Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak.

Üretim taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atık azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek.