Bilgi Güvenliği Politikası

Ekin TEKNOLOJİ, Bilgi Güvenliği Kapsamında belirlediği hedefleri ve bu kapsamda oluşturduğu politikaları uygulamak için, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini ISO/IEC 27001:2013’de belirtilen gereksinimleri yerine getirecek şekilde kurarak yürütmeyi amaçlamıştır.

Bu amaçla EKİN Üst Yönetimi, tanımlanmış, yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine uyacağını ve sistemin verimli şekilde çalışması için gerekli olan kaynakları tahsis edeceğini, etkinliğini, sürekli iyileştireceğini ve bunun tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlayacağını taahhüt eder. Bu taahhüdün sonucu olarak, EKİN genelinde bilgi güvenliği farkındalık programları düzenler ve alt yapı yatırımlarını sürdürür.

Yöneticiler güvenlik konusunda alt kademelerde bulunan çalışanlara sorumluluk verme ve örnek olma açısından yardımcı olurlar. Üst kademelerden başlayan ve uygulanan bir güvenlik anlayışıyla, Kuruluşun en alt kademe çalışanına kadar inilmesi zorunludur. Bu yüzden Kuruluştaki yöneticilerin gerek yazılı gerekse sözlü olarak güvenlik prosedürlerine uymaları, güvenlik konusundaki çalışmalara katılmaları konusunda güvenlik ile ilgili çalışmalarda bulunan çalışanlara destek olurlar.